Disclaimer

Vrijwilligers van Honkbal- en Softbalvereniging The Flags hebben met zorg en aandacht de op deze website getoonde informatie samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op één van de vele pagina's onvolledig en/of onjuist is.

De website en de meeste onderdelen daarvan zijn eigendom van The Flags. Het is toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Flags, mits dit gebeurt in de geest van de statuten en reglementen van The Flags.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. The Flags behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel The Flags alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is The Flags niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Ter informatie van de bezoeker zijn in deze site bepaalde (hyper)links opgenomen, die naar websites buiten het domein van The Flags leiden. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van The Flags. Hoewel The Flags deze verwijzingen gecontroleerd heeft, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van een webpagina die niet door The Flags wordt onderhouden, wordt afgewezen.

The Flags sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.