Campagne "Drinken is geen sport"

op .

Sportverenigingen en gemeente starten campagne 'Drinken is geen sport'.

Drinken_is_geen_sport_015Op zaterdag 25 september 2010 hebben de wethouder Adri de Roon en de sportverenigingen The Flags, Hisalis, RTV Lisse, FC Lisse en de Spartaan tijdens een feestelijke ochtend een convenant ondertekend. De gemeente en de 5 sportverenigingen nemen samen maatregelen om te voorkomen dat jongeren onder de 16 jaar alcoholhoudende drank drinken.

Afspraken

Om te voorkomen dat jongeren onder de 16 jaar alcohol gebruiken heeft de gemeente samen met de sportverenigingen een aantal afspraken gemaakt:

  1. Er wordt geen alcohol geschonken gedurende de tijd dat er activiteiten zijn, gericht op personen van 16 jaar en jonger;
  2. Er wordt aandacht besteed aan alcoholmatiging binnen de vereniging door berichten in het clubblad en de internetsite, een sponsorbord langs het veld en de verkoop van waterflesjes;
  3. Barpersoneel krijgt jaarlijks instructies over de regels voor het schenken van alcohol, en
  4. Er worden afspraken gemaakt met jeugdleiders en trainers over hun alcoholgebruik tijdens jeugdactiviteiten.
Subsidiecampagne

Drinken_is_geen_sport_022Om de sportverenigingen te stimuleren alcoholmatiging toe te passen heeft de gemeente een subsidieregeling opgesteld. De sportverenigingen gebruiken de subsidie voor de aanschaf van een sponsorbord met daarop de tekst van de campagne 'Drinken is geen sport' en waterflesjes dezelfde tekst. Deze zijn vanaf heden te koop.

Achtergrond

Schadelijk alcoholgebruik behoort tot de 10 grootste gezondheidsproblemen in ons land. Steeds meer worden we ons ook bewust van de schadelijkheid van alcohol op jonge leeftijd. De gemeente Lisse heeft daarom schadelijk alcoholgebruik opgenomen in het gezondheidsbeleid. Uit onderzoek van de GGD Hollands Midden blijkt dat het aantal jongeren dat op jonge leeftijd begint met drinken veel te hoog is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de campagne 'Drinken is geen Sport'. Bezoek dan de website alcoholinfo.nl van het Trimbos instituut. Voor meer informatie over het alcoholmatigingsbeleid van de gemeente, kunt u contact opnemen met Ella Visser. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0252) 43 32 22 of gebruik het contactformulier.