Afzonderlijke artikelen leveren tesamen gegevens en informatie over de The Flags als honk- en softbalvereniging.
 • Adres en contact (2)
 • Afspraken en regels (3)

  The Flags is een vereniging die zich aan regels te houden heeft. Ook gelden er geschreven en ongeschreven regels voor de leden. Dit soort zaken zijn vooral in de statuten en het huishoudelijk reglement beschreven.

 • Beschrijving (5)
  Verhalen die een beschrijving en beeld geven van honk- en softbalvereniging The Flags.
 • Lidmaatschap (3)
  Gegevens en informatie over zaken die met het lidmaatschap van honk-en softbalvereniging The Flags te maken hebben.
 • Organisatie (3)
  Honk- en softbalvereniging The Flags kent een organisatie van meerder vrijwilligers.