Verantwoord alcoholgebruik

Sinds 4 januari 2004 gelden onderstaande huis- en gedragsregels om verantwoord met alcohol om te gaan:

 1. Zwakalcoholhoudende drank wordt uitsluitend in de kantine of op het terras geschonken. Sterke drank wordt niet geschonken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 3. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de (directe nabijheid van de) kantine of op het terras.
 4. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • personen jonger dan 16 jaar;
  • jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours", "meters bier" en "rondjes van de zaak" zijn in de kantine niet toegestaan.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door een ruim assortiment alcoholvrije drank aan te bieden, die niet duurder is dan alcoholhoudende drank.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.