Contributie

Ieder lid van The Flags is verplicht jaarlijks contributie te betalen. De jaarvergadering stelt de contributies vast. Lees de statuten voor verdere uitleg over deze procedure.

Vastgestelde bedragen (2015)

Lid jonger dan 10 jaar   € 87,00
Lid 10 t/m 17 jaar   € 119,00
Lid 18 jaar en ouder  € 158,00
Lid 18 jaar en ouder honk- en softbal  € 182,00
Niet-spelend lid   € 63,00
Coachkorting   € 25,00
Gezinskorting   10%

Toeslag indien er geen incassomachtiging is afgegeven € 5,00

Bepaling gezinskorting: Gezinskorting is van toepassing zodra er binnen een gezin, woonachtig op hetzelfde adres, meer dan één lid woont waarbij het eerste (en dus meest betalende) lid die persoon is die het oudst is. Elk volgend lid ontvangt een korting van 10%.

De peildatum voor de leeftijd is de leeftijd op 31 december van het betreffende contributie jaar.